Choose your language: pl en ua
Oferta Agencja pracy - pośrednictwo

Agencja pracy - pośrednictwo

agencja doradztwa personalnego żory

Rekrutacja:

Znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy dla wielu firm jest kosztownym i czasochłonnym procesem. Dlatego nasza firma proponuje usługę doradztwa personalnego celem odciążenia wewnętrznych struktur klienta. Jej ideą jest pomoc w szybkim i skutecznym dotarciu do odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy.

Dzięki doświadczeniu, stałej współpracy z największymi mediami elektronicznymi oraz społecznościowymi, biurami karier oraz własnej bazie danych, jesteśmy w stanie dotrzeć do najlepszych kandydatów szybko i skutecznie.


agencja doradztwa personalnego żory

Polega na:

1.Udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach Zawodowych.

2.Pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy.

3.Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.

4.Informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

5.Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami.

6.Kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85.

7.Kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 85a.

Etapy procesu:

1.Złożenie zamówienia przez Klienta na rekrutację zewnętrzną.

2.Analiza potrzeb rekrutacyjnych Klienta.

3.Stworzenie profilu stanowiska.

4.Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w wybranych portalach internetowych.

5.Analiza aplikacji kandydatów.

6.Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

7.Analiza kompetencji zawodowych kandydata w zakresie umiejętności oczekiwanych przez Klienta, przy wykorzystaniu takich narzędzi, jak testy wiedzy, testy kompetencyjne, itd.

8.Przygotowanie i przekazanie profili kompetencyjno-osobowościowych wybranych kandydatów do Klienta.

agencja doradztwa personalnego żory
agencja doradztwa personalnego żory

Co nas wyróżnia?

1.Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie rekrutacji, co daje gwarancję wysokiej jakości kandydatów i krótkiego procesu rekrutacyjnego.

2.Każdy proces rekrutacyjny prowadzony jest w oparciu o procedury i standardy.

3.Stosowanie zaawansowanych metod i narzędzi rekrutacyjnych, takich jak testy kompetencyjne i Assesment Center.

4.Gwarancja do 3 miesięcy. Każdorazowe sprawdzanie referencji kandydatów.

5.Elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta i procesu rekrutacyjnego.

Koszty procesu rekrutacyjnego są indywidualnie dopasowywane do każdego klienta:

Przy stanowiskach Specjalistycznych koszty te zależą od:

  • Stanowiska
  • Wielkości zlecenia
  • Ilości etapów rekrutacyjnych
  • Wymagań klienta odnośnie kandydata
  • Wielkości obszaru na jakim poszukujemy kandydata

Przy stanowiskach niższego szczebla oferujemy usługę preselekcji, jest ona dużo tańsza niż usługa rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i polega na przesłaniu do klienta aplikacji z naszej bazy danych na odpowiednie stanowisko, natomiast resztę procesu klient przeprowadza osobiście.


Wróć