Choose your language: pl en ua
Oferta Pośrednictwo zawodowe

Pośrednictwo zawodowe

agencja doradztwa personalnego żory
agencja doradztwa personalnego żory

Pośrednictwo polega w szczególności na:

1.Udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

2.Udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

3.Inicjowaniu, organizowaniu oraz prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

4.Udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.


Wróć