Choose your language: pl en ua

Formalności wymagane przy zatrudnianiu pracownika z Ukrainy


Drastyczna sytuacja geopolityczna w Ukrainie zmusiła jej obywateli do opuszczenia swojego kraju. Szacuje się, że aż 3,61 miliona uchodźców przekroczyło polską granicę od 24 lutego. Oczywiście tylko część z nich zdecydowała się osiedlić właśnie w Polsce. Oznacza to jednak, że niektórzy stale poszukują zatrudnienia. Czy wiesz, jak zatrudnić Ukraińca?

Jakie formalności należy dopełnić, aby legalnie nawiązać stosunek pracy z Ukraińcem?

Zatrudnianie obcokrajowca wiąże się z obowiązkiem dopełnienia kilku formalności. Należy jednak podkreślić, że w związku z trwającą na Ukrainie wojną, polski rząd zdecydował się na ułatwienie tego procesu. Wprowadzenie szczególnych przepisów ułatwia bowiem Ukraińcom zarówno legalny pobyt, jak i podejmowanie zatrudnienia. Pamiętaj, że nie obędzie się jednak bez pewnych dokumentów.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że legalne zatrudnienie uzależnione jest od legalności pobytu. Zalegalizowanie pobytu na terenie Polski należy jednak do obowiązku cudzoziemca, a nie jego pracodawcy. Zatrudniający musi jedynie w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformować właściwy powiatowy urząd pracy, który jest właściwy ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zgłoszenia możesz dokonać w formie elektronicznej.

Pracodawca musi dopełnić jednak kilku dodatkowych obowiązków. Pamiętaj, że zupełnie niezbędne jest przedstawienie tłumaczenia umowy, dzięki czemu Ukrainiec będzie mógł odpowiednio się z nią zapoznać. Co więcej, zgłoś także nowego pracownika do ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Jako agencja pracy tymczasowej w Żorach zapraszamy Cię do podjęcia kontaktu. Wyręczymy Cię we wszelkich formalnościach związanych z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Na bieżąco monitorujemy zmiany przepisów prawa, które są obecnie bardzo dynamiczne, dlatego możesz mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dostępną na stronie.

Wróć do bloga