Choose your language: pl en ua

Dlaczego obywatele Ukrainy szukają pracy w Polsce?


W Polsce możemy spotkać wielu obcokrajowców z krajów wschodnich, w tym obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności średnich i dużych miast, których struktura demograficzna bywa pod tym względem bardzo zróżnicowana. Zdecydowana większość z nich przybywa do naszego kraju w celach zarobkowych. Czy wiesz, dlaczego wybierają akurat Polskę?

Z jakiego powodu obywatele Ukrainy chcą pracować w Polsce?

Do naszej agencji pracy tymczasowej w Żorach zgłasza się wielu Ukraińców. Z reguły są to osoby otwarte na najróżniejsze propozycje stanowisk i zdecydowanie niestraszne są im żadne zawody. Wyróżnia ich chęć do pracy, a w późniejszym okresie także skrupulatne wykonywanie powierzonych im zadań. Z tego powodu coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnianie Ukraińców.

Skąd więc wynika ich zaangażowanie i dlaczego wybierają akurat Polskę? W oparciu o zdobyte doświadczenie oraz liczne rozmowy z obywatelami Ukrainy, możemy wymieć następujące czynniki:

  • język – polski i ukraiński należą do grupy języków słowiańskich, które posiadają wiele wspólnych cech, m.in. zbliżone zasady gramatyki czy podobne słownictwo; dzięki temu Ukrainiec może szybciej zasymilować się w naszym kraju;
  • wysokie zarobki – minimalne wynagrodzenie na Ukrainie to jedynie 6000 hrywien, co wynosi nieco ponad 850 złotych; obywatel Ukrainy może więc zarobić w Polsce ponad 3,5 razy więcej w skali jednego miesiąca;
  • bezpieczeństwo – o tym, że sytuacja polityczna na Ukrainie jest bardzo napięta, nie trzeba nikogo przekonywać; wysokie ryzyko wystąpienia konfliktu zbrojnego dodatkowo zachęca Ukraińców do wyjazdu z kraju;
  • stosunkowo niewielka odległość – pracownik z Ukrainy może regularnie wracać do swojego kraju, gdyż zważywszy na jego bliskie położenie, taka podróż nie wiąże się z wysokimi kosztami ani długą trasą;
  • poprawa warunków bytowych – atrakcyjniejsze zarobki przekładają się na zwiększenie wskaźnika jakości życia, co niezmiennie zachęca Ukraińców do podjęcia pracy u polskiego pracodawcy.

Wróć do bloga