Strona główna
Rekrutacja Pracowników
Praca Tymczasowa
Leasing Pracowników
Kadry i Płace
Szkolenia BHP
Kontakt

Podstawową wartoscią każdej Firmy są ludzie.


Nasza misja:

Rekrutacja i selekcja pracowników jest jednym z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni dobór pracowników jest kluczowy dla funkcjonowania firm i przedsiębiorstw.
Uważamy, że efektywna rekrutacja to  znalezienie osoby z najlepszymi kwalifikacjami, odpowiadającej potrzebom organizacji. Istotne jest wzięcie pod uwagę przy wyborze osoby cele biznesowe firmy, kulturę przedsiębiorstwa, filozofię firmy oraz istniejący już zespół. Na tym opieramy nasze projekty rekrutacji.

Korzyści z rekrutacji przeprowadzonej przez zespół WorkerService.pl to między innymi:

 • Wykorzystanie odpowiednich i nowoczesnych metod, narzędzi rekrutacyjnych oraz testów psychologicznych
 • Oszczędność czasu pracodawcy
 • Wysoka skuteczność w znalezieniu odpowiedniego kandydata
 • Kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów
 • Profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w projektach rekrutacji i selekcji
 • Kompleksowa analiza potrzeb pracodawcy oraz stworzenie profilu poszukiwanego kandydata
 • Możliwość zbadania wszelkich aspektów osobowości kandydata
 • Zminimalizowanie rotacji pracowników w organizacji
 • Gwarancje udzielane przez naszą firmę na okres ustalony z Klientem

METODY REALIZACJI PROJEKTÓW

EXECUTIVE SEARCH
Usługa Executive Search jest kierowana do firm, które chcą dotrzeć do najwartościowszych kandydatów na stanowiska menedżerskie najwyższego szczebla w hierarchii organizacji. Ponieważ zwykle są to osoby, które ze względu na posiadaną pozycję nie są aktywni w poszukiwaniu nowej pracy ta metoda poszukiwań bezpośrednich stwarza możliwości, jakie inne metody nie posiadają przy obsadzaniu najbardziej wymagających stanowisk. Metoda ta umożliwia Państwu wpływ na określenie strategii poszukiwań i zapewnia całkowitą poufność. Projekty tego typu są realizowane przez konsultantów z dużym doświadczeniem w pracy w branży doradztwa personalnego, ponieważ wymaga to znajomości branży, dokładnej analizy rynku, bogatej bazy kontaktów.

DIRECT SEARCH
Usługa Direct Search to metoda poszukiwań bezpośrednich kandydatów. Polega na aktywnym poszukiwaniu kandydatów w odróżnieniu od metody poszukiwań przez ogłoszenia. Usługa ta stosowana jest w szczególności przy poszukiwaniach specjalistów oraz gdy zależy firmie na kandydatach z konkretnych firm.
W celu znalezienia odpowiednich kandydatów współpracujemy z doświadczonymi researcherami, którzy poszukują interesujących nas kandydatów. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i testów psychologicznych przedstawiamy Państwu wraz z raportem kandydatów.

SEARCH & SELECTION
Usługa Search & Selection proponujemy w przypadku, kiedy chcemy ogłoszenia prasowe wzmocnić poszukiwaniami bezpośrednimi. Stosujemy tą metodę gdy zależy Państwu na kandydatach z określonych firm, gdy chcemy dotrzeć do osób, które nie poszukują nowej pracy i nie odpowiadają na ogłoszenia. Z drugiej strony metoda ta jest wzmocniona ogłoszeniami prasowymi i internetowymi, które docierają do bardzo szerokiej grupy osób zainteresowanych zmianą pracy.
Metoda ta pozwala w szybkim czasie rekrutować odpowiedniego kandydata.

 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Analiza potrzeb Klienta oraz stworzenie profilu poszukiwanego kandydata.
Ten etap projektu jest kluczowy dla całego procesu rekrutacji. Dzięki spotkaniom z Państwem możemy określić Państwa oczekiwania i wymagania stawiane nie tylko kandydatom ale i nam. Poza tym dokonujemy analizy pracy i poznajemy specyfikę stanowiska dzięki czemu możemy stworzyć opis stanowiska pracy i profil poszukiwanego kandydata, który będzie posiadał wymagania formalne i cechy osobowości.
Ważne jest dla nas poznanie kultury organizacji, wyznawanych wartości i zespołu, w jakim przyszły kandydat będzie pracował. Dzięki poznaniu Państwa firmy nasi kandydaci będą lepiej dopasowani do Państwa organizacji a to pozwoli na większą wydajność kandydata.

Pozyskiwanie kandydatów
Pod kątem Państwa potrzeb dobieramy odpowiednie kanały pozyskiwania kandydatów. Korzystamy z ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, ogłoszeń na portalach internetowych, na naszej stronie www, własnej bazy danych, urzędów pracy oraz uczelni.

Selekcja kandydatów
Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy te, które przechodzą do dalszej selekcji. Następnie spotykamy się z każdym kandydatem i stosujemy wywiady z kandydatami oraz rozmowy kwalifikacyjne z naszymi konsultantami aby uzyskać informacje o wiedzy kandydata, doświadczeniu, motywacji do pracy i cechach osobowości. Kandydaci wykonują odpowiednio dopasowane przez psychologów do procesu rekrutacji testy psychologiczne i kwestionariusze. Pozwoli to nam określić predyspozycje osobowościowe i psychospołeczne.
Stosujemy również testy językowe, które sprawdzą poziom umiejętności języków obcych kandydatów. Następnie stosujemy "próbki pracy" – zadania symulacyjne aby sprawdzić poszczególne umiejętności kandydata potrzebne na danym stanowisku.

Wybór kandydata
Na zakończenie procesu rekrutacji przedstawiamy Państwu szczegółowy raport o każdym kandydacie oraz przedstawiamy na spotkaniu kandydatów.
Po zapoznaniu się z opisami kandydatów, analizą testów psychologicznych oraz próbek pracy dokonujecie Państwo wyboru kandydata. Decyzję Państwa możemy wspomóc naszą sugestią.
 

Dalsza współpraca
Po zakończeniu procesu rekrutacji chętnie zapoznamy się z Państwa informacją zwrotną na nasz temat i naszych działań. Również bylibyśmy wdzięczni za informacje o funkcjonowaniu naszego kandydata w Państwa firmie. Pozwoli nam to dalej się rozwijać i dążyć do profesjonalizmu.

Gwarancja
Jeśli Państwa decyzja przyjęcia kandydata do pracy okazała się nietrafna a kandydat nie spełnił Państwa oczekiwań, gwarantujemy ponowne przeprowadzenie procesu rekrutacji i selekcji bez dodatkowych kosztów. Okres gwarancji ustalany jest indywidualnie.

 

Nasze usługi:

Rekrutacja i selekcja personelu

Usługi kadry i płace – outsourcing zarządzania dokumentacją wynagrodzeń pracowników

Praca tymczasowa – organizacja i zarządzanie rezerwami kadrowymi

Outsourcing pracowniczy

Doradztwo personalne, budowa planów motywacji i oceny wydajności pracowniczej

Bezpośrednie poszukiwanie pracowników spełniających określone kryteria

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu, solidnej bazie kandydatów i profesjonalnym rekruterom codziennie dostarczamy naszym zleceniodawcom personel idealnie spełniający ich wymagania. Rekrutacja i selekcja personelu jest podstawą naszych usług.

Nasz proces rekrutacji zapewnia:

 • Bieżący dostęp do kandydatów o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach
 • Weryfikację umiejętności pracowników, w tym: znajomości języków obcych, obsługi komputera, predyspozycji psychofizycznych i umiejętności zawodowych
 • Badanie przeszłości zawodowej kandydata, jego rzetelności, wykształcenia, referencji i niekaralności
 • Kompletację dokumentów i pozwoleń niezbędnych do podjęcia pracy
 • Szkolenia w zakresie BHP, specyfiki pracy, oraz inne - w/g wymagań pracodawcy
 • Możliwość uczestnictwa przedstawiciela pracodawcy w ostatecznym wyborze pracownika

Aby obniżyć Państwa koszty, ułatwić dynamiczny rozwój i obsługę sezonowego zapotrzebowania na pracowników, zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową - zarówno dla pracowników rekrutowanych, jak i już zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwach.

Dział kadr i płac firmy WorkerService.pl zatroszczy się o:

 • Terminową obsługę płac
 • Odprowadzanie należnych składek do ZUS
 • Utrzymanie niezbędnej dokumentacji
 • Dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem obcokrajowców
 • Umożliwienie zatrudnienia w Państwa zagranicznych placówkach
W ten sposób, możecie Państwo sprostać wszelkim wymogom rynku i elastycznie dobierać ilość pracowników w zależności od bieżącego zapotrzebowania.
 
Top